left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan jernbanens ­eiendommer forvaltes. Det møter Bane NOR Eiendom med en markeds­orientering som allerede har spart jernbanen for store ressurser.


– Det nye og store markedet av kommersielle togaktører velger helt fritt i markedet av spornære og hensiktsmessige eiendom­mer for sitt bruk. Vi kan ikke lene oss tilbake og tro at vi allerede har de beste eiendommene. Vi må analysere markedet nøye og være frampå for å sikre at vi har eiendommene som aktørene ønsker seg, konstaterer Morten Floberghagen.

Han er direktør for Jernbaneeiendom i Bane NOR Eiendom AS, og én av tre ledere som forvalter en stor og sammensatt portefølje med både eiendommer, verksteder og stasjoner. Sammen har disse tre avdelingene kommersialisert hele eiendomsforvaltningen, og gjennom dette frigjort arealer og redusert Bane NORs kostnader betydelig.Tett på endringene i markedet

– Det er mange fellestrekk mellom disse tre avdelingene, ikke minst behovet for kommersiell kreativitet. Når jernbanemarkedet endres, må vi følge utviklingen svært tett og tilpasse oss for å sikre at vi kan levere på kunder og leietakeres behov, sier Morten Floberghagen.

– Vi opererer som en kommersiell aktør, og har styrket vår kapasitet betydelig på markeds- og kundeanalyse. Målet er at vi skal være best posisjonert for å møte framtidens behov for eiendommer i jernbane­markedet, samtidig som vi driver effektivt. Det sparer samfunnet for unødige kostnader.

Eiendomsmassen han og hans medarbeidere forvalter, består av spornære eiendommer og eiendommer med sportilgang over hele landet. Alle skal driftes kommersielt
og utnyttes best mulig.

– Vår utfordring er at vi både skal levere de best egnede eiendommene til dagens aktører, samtidig som vi skal sikre at vi også har det som framtidige aktører vil ha behov for. Det betyr at vi ikke bare må være svært fremoverlent på analyse. Vi må også sikre oss kontroll på strategisk viktige arealer som per i dag ikke er aktuelle for jernbaneformål, men som vi kan utnytte på andre måter.

Et eksempel er den nye klatrehallen som nå står klar i Kristiansand. Den er bygget tett på sporene utenfor sentrum, på en tomt som i dag ikke er aktuell for jernbane­aktører.

– Her så vi at vi kunne skape en løsning som gir noe tilbake til lokalsamfunnet, og utnytter et område som ellers ville ligge brakk. Og fordi området er strategisk viktig for oss, har vi kontroll på det og samtidig en kommersielt aktivitet der. Det handler om å utnytte hvert areal riktig, både med kommersielle og strategiske briller på, forklarer ­Floberghagen.


Når jernbanemarkedet endres, må vi følge utviklingen svært tett og tilpasse oss for å sikre at vi kan levere på kunder og leietakeres behov.

Direktør for Jernbaneeiendom i Bane NOR Eiendom, Morten Floberghagen

Alt vi gjør skal være god butikk

– Noen ganger har vi store arealer som dagens jernbanemarked ikke trenger. De kan vi enten selge eller ta videre til eiendomsutviklerne våre. Andre arealer utnytter vi slik at vi er fleksible når nye behov oppstår om fem, ti eller tretti år. Uansett forvalter vi eiendommene på en måte som lønner seg for samfunnet. Derfor arbeider vi 100 prosent kommersielt, og går aldri inn i et nytt prosjekt uten at det er god butikk for oss og for samfunnet, avslutter ­Floberghagen.


Har du lest disse?

Leder: Vi er der alle møtes

Vårt viktigste bidrag er å forvalte verdier og utvikle attraktive kollektiv­knutepunkter med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud hvor folk møtes og trives. Nøkkelbegrepene er forvaltning og knutepunktutvikling.

Les mer

Om Bane NOR Eiendom

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2020.

Les mer

Drammen stasjon: Bærekraftig bevegelsesfrihet

Bane NOR Eiendom har alltid vært knyttet til jernbanen i Norge, og har 316 stasjoner i bruk i 2021. Vi vil gjøre det enkelt å koble togreisen med ­andre, bærekraftige transport­løsninger som tar deg dit du vil.

Les mer

Sundland i Drammen: En stor og variert portefølje

Bane NOR Eiendom har en svært stor og variert portefølje over hele Norge, som forvaltes for å sikre best mulig utnyttelse av eiendommene, både strategisk og kommersielt.

Les mer

Voss: Kulturhistoriske ­eiendommer

Bane NOR Eiendom forvalter flere kultur­historiske eiendommer enn noen andre ­aktører i Norge. Vi tar vare på byggene ved å finne gode måter å bruke dem på, i tett samarbeid med både vernemyndigheter og leietakere.

Les mer