left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Bane NOR Eiendom har et unikt ståsted som både statseid og kommersiell eiendomsaktør. Selskapet eier og forvalter jernbanestasjoner, togverksteder og en rekke andre jernbane­relaterte eiendommer over store deler av landet.

Vi legger til rette for et attraktivt servicetilbud for de ­reisende ved stasjonene og tilbyr gode serviceanlegg for ­togoperatørene på jernbanen.

Tomtebanken omfatter et stort antall sentrumsnære eiendommer som vi utvikler til boliger, kontor- og næringsbygg, tog­verksteder og hoteller.

Bane NOR Eiendom spiller en viktig rolle i utviklingen av byer og tettsteder. Målet er å utvikle knutepunktene og bidra til bærekraftige byer som gjør det attraktivt og enkelt for folk å gå, sykle eller reise kollektivt.

– Vi bidrar til et klimanøytralt samfunn ved å skape velfungerende­­­ kollektivknutepunkt med gode overganger mellom ulike transportformer, utvikle bærekraftige bygninger og forvalte alle våre bygg på en miljøvennlig måte.

– Vårt samfunnsoppdrag og viktigste miljøbidrag er å utvikle gode kollektivknutepunkt som gjør det mer attraktivt å bruke toget. Avkastningen fra vår virksomhet er et viktig bidrag i finansieringen av jernbanen.

Bane NOR Eiendom AS har 200 kompetente medarbeid­ere som jobber i alle fasene av verdikjeden. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim og Narvik.

– Vårt samfunnsoppdrag og viktigste miljøbidrag er å utvikle gode kollektivknutepunkt som gjør det mer attraktivt å bruke toget. Avkastningen fra vår virksomhet er et viktig bidrag i finansieringen av jernbanen.


Har du lest disse?

Styret og ledergruppen

Presentasjon av styret og ledergruppen i Bane NOR Eiendom.

Les mer

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2020.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2020.

Les mer