left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Vårt viktigste bidrag er å forvalte verdier og utvikle attraktive kollektiv­knutepunkter med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud hvor folk møtes og trives. Nøkkelbegrepene er forvaltning og knutepunktutvikling.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe

 

Våre røtter strekker seg tilbake til da jernbanen bygde landet, og da stasjoner og godshåndtering trengte arealer. Derfor ble, og er, vår virksomhet uløselig knyttet til knutepunktene og jernbanen.

Det er i knutepunktene de reisende, jernbanen og våre eiendommer møtes. Og det er her vi driver by- og stedsutvikling. Ved å utvikle sentrale boliger og næringsbygg, skaper vi nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg.

Vi tar også vare på og forvalter store verdier i form av grunneiendommer, verksteder, stasjoner og mange hundre bygg. Vårt oppdrag er enkelt: Vi skal utvikle og forvalte eiendommene slik at verdien øker og det blir attraktivt for flere å velge toget som fremkomstmiddel.


Annus horribilis?

Pandemien har ikke hatt nevneverdig ­konsekvens for framdrift i egne prosjekter, men har hatt spesielt store konsekvenser for våre leietakere. Nedgangen i omsetningen på stasjonene, og spesielt på Oslo S, er direkte proporsjonal med nedgangen i antall tog­reisende. Det rammer dessverre leietakerne, og går utover selskapets inntekter fra omsetningsbasert leie, reklame og parkering.

Samtidig har vår brede virksomhet flere ben å stå på: En stor del av leieinntektene kommer fra jernbanerelaterte virksomheter som har klart seg relativt godt det siste året. Den nevnte nedgangen i leieinntekter er kompensert av bedre salg av eiendommer enn forventet, spesielt boligsalget. Samlet sett betyr dette at resultatet er bedre enn budsjettet for 2020.

Organisasjonen har fungert nærmest som normalt, og jeg er imponert over mine medarbeideres engasjement og tilpasningsevne. Vi er dessuten godt i gang med mange og store transformasjonsprosjekter som lover godt for årene som kommer.

«Organisasjonen har fungert nærmest som normalt, og jeg er imponert over mine medarbeideres engasjement og tilpasningsevne.»

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS

Bærekraft på agendaen

Jeg er ikke alene i Bane NOR Eiendom om å være mer enn gjennomsnittlig opptatt av bærekraft, og jeg bærer stolt en pin med symbolet for FNs bærekraftmål på jakkeslaget. Som organisasjon har vi knyttet oss spesielt til seks av disse målene. Vi har også tatt grep om ni av de ti strakstiltakene som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utfordret bransjen på.

Men vårt viktigste bidrag er å utvikle og tilrettelegge for levende og attraktive knutepunkter. Når vi også tilrettelegger for at folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport, lykkes vi med vårt samfunnsoppdrag: Vi skaper verdier for både folket og vår eier, og får flere til å bruke toget.

Har du lest disse?

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2020.

Les mer

Kommersiell kreativitet er nøkkelen

Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan jernbanens ­eiendommer forvaltes. Det møter Bane NOR Eiendom med en markeds­orientering som allerede har spart jernbanen for store ressurser.

Les mer

Vi er profesjonelle lagspillere

Bane NOR Eiendom er ikke blitt Norges ledende knutepunkt­utvikler på egen hånd. Det er lagspillet med de lokale aktørene som skaper de store verdiene for innbyggerne.

Les mer

Bjørvika: Bærekraftig ­byutvikling

Bane NOR Eiendom er en sentral aktør innen bærekraftig byutvikling i Norge. Med vår unike portefølje utvikler vi boliger og næringsbygg ved sentrale knutepunkter, så flere kan velge tog og annen kollektivtransport.

Les mer

Drammen stasjon: Bærekraftig bevegelsesfrihet

Bane NOR Eiendom har alltid vært knyttet til jernbanen i Norge, og har 316 stasjoner i bruk i 2021. Vi vil gjøre det enkelt å koble togreisen med ­andre, bærekraftige transport­løsninger som tar deg dit du vil.

Les mer

Sundland i Drammen: En stor og variert portefølje

Bane NOR Eiendom har en svært stor og variert portefølje over hele Norge, som forvaltes for å sikre best mulig utnyttelse av eiendommene, både strategisk og kommersielt.

Les mer