left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Bane NOR Eiendom er ikke blitt Norges ledende knutepunkt­utvikler på egen hånd. Det er lagspillet med de lokale aktørene som skaper de store verdiene for innbyggerne.


– Med vår sentrale og varierte eiendoms­portefølje har vi et helt unikt utgangspunkt for å lykkes med god by- og stedsutvikling.­
Selv om vi både har et handlekraftig utviklingsteam og solid finansiering, er det ofte hensiktsmessig å knytte til seg en aktør som har lokalkunnskap og kapasitet. Uansett om det er vi som tar kontakt eller de som kommer til oss, starter vi alltid med noen grunnleggende spørsmål: Hva er best for de som bor og jobber her? Hvordan kan vi skape noe virkelig verdifullt for alle som reiser til og fra dette området?

Morten Austestad er utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom AS, og ser på Moss som et godt eksempel på hvordan eiendomsselskapet skaper verdier sammen med andre aktører.


Vil gjøre byen bedre for alle

Når vi går sammen med en lokal aktør får vi til mye mer sammen enn hver for oss. Alle kommuner er ulike og har forskjellige utfordringer og forutsetninger. Men vi har lang erfaring med dette og kan danse med alle, smiler Austestad.

– Ja, Moss er et sted hvor det skal bygges mye spennende de nærmeste årene. Det er vedtatt at den nye jernbanetraseen skal ligge 150 meter unna dagens spor. Den avgjørelsen var ikke vi involvert i, men da vedtaket ble fattet, startet vi planleggingen av hvordan våre områder kan bidra til å gjøre byen bedre for alle, sier han.

Bane NOR Eiendom vil bidra aktivt til at sentrumsområdene rundt jernbanen blir levende, interessante og tilgjengelig for
flest mulig.

– Et viktig poeng for oss, også i Moss, er at det skal være lett å komme seg rundt uten å bruke bil, sier han.

– Derfor utvikler vi både kontorer og boliger nær knutepunktet som den nye ­stasjonen blir – men vi gjør det ikke alene!

I Moss så Austestad og hans team raskt at Moss Kommunale Eiendomsselskap var en ideell partner. Dermed etablerte de et felles selskap med delt eierskap, med navnet Sjøsiden Moss AS.


Tenker helhet fra første dag

– Vi har flere tomter ved Moss gamle stasjon, vi får flere ved den nye stasjonen, og så har kommunen mange eiendommer rundt våre. Sammen arbeider vi for å integrere jernbanen i byveven på best mulig måte. Når vi går sammen og tenker helhet fra dag én, og når vi fra start ser på hva som er best for byen og samfunnet, da skaper vi verdier som betyr noe, sier Austestad.

Han påpeker at selv om Bane NOR ­Eiendom har et viktig samfunnsoppdrag,
er de et hundre prosent kommersielt ­selskap som også stiller krav til samarbeids­partnerne.

– Vi har en enestående spiss­kompetanse­ på knute­punktutvikling, og vi er ­dyktige på å skape gode relasjoner lokalt. ­Samtidig er vi en aktør som forvalter våre ­prosjekter­ med tydelige krav til lønnsomhet og bærekraft. Mange opplever oss nok som svært handlekraftige og resultat­orienterte. Og det må vi være, for å sikre at samfunnet og innbyggerne får mest mulig igjen for hver investerte krone, avslutter Austestad.

«Når vi går sammen og tenker helhet fra dag én, og når vi fra start ser på hva som er best for byen og samfunnet, da skaper vi verdier som betyr noe.»

Utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom, Morten Austestad


Når én pluss én blir tre

I 2015 etablerte Moss kommune og Bane NOR Eiendom AS i fellesskap det nye selskapet Sjøsiden Moss AS. Målet er å utvikle en attraktiv og bærekraftig bydel for hele byens befolkning, hvor folk kan bo, møtes og jobbe i nærheten av kollektivtransport.

At samarbeidet fungerer godt, kan Bengt Olimb bekrefte. Han er daglig leder for MKEiendom, som forvalter eier-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for Moss kommunes bygg. Olimb sitter også i styret for Sjøsiden Moss AS.

– Samarbeidet mellom Bane NOR Eiendom og Moss kommune oppfattes som meget bra. Kjemien i arbeidsgruppen har vært god fra første dag, og vi opplever å ha et felles samfunnsnyttig byutviklingsmål som er til det beste for byens innbyggere, sier Olimb.

Han ser på de to partenes ulike ­kompetanse som en helt ideell miks.

– Vår egen lokalkunnskap og knutepunktsutviklings-kunnskapen fra Bane NOR Eiendom gjør at vi utfyller hverandre på en god måte. Vi har to ulike kulturer, men det oppleves likevel at vi gir hverandre energi og kunnskap som til sammen gjør at 1 + 1 blir 3, konstaterer Bengt Olimb.


Moss er kun én av flere byer der Bane NOR Eiendom samarbeider tett med andre aktører om byutviklingsprosjekter. Drammen og Trondheim er to andre eksempler:

 

Drammen Helsepark

Drammen Helsepark omfatter 76 500 kvadrat­meter­ næringslokaler tett på det nye sykehuset for ­Drammen, som nå er under bygging på Brakerøya og vil stå klart i 2024/25.

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.

Utviklingsselskapet Drammen Helsepark AS eies av Eidos Eiendomsutvikling AS (50 %) og Bane Nor Eiendom AS (50 %).

Reguleringsplanen for sykehuset og helseparken er utarbeidet i fellesskap av Drammen Helsepark AS og Helse Sør-Øst RHF.

 

Trondheim Stasjonssenter

Trondheim Stasjonssenter vil bestå av nær 90 000 kvadratmeter med fellesterminal for jernbane, buss og hurtigbåt, samt boliger, handel og kontorer.

Visjonen er å bidra til attraktive byrom og en mer levende bydel på Brattøra, styrke Midtbyen som handelssentrum og skape et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt.

Planen vil bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum, og til at området langs Kanalen blir et mer tilgjengelig urbant rekreasjonsområde.

Utviklingsselskapet Trondheim Stasjonssenter AS eies i felleskap av Trøndelag fylkeskommune (40 %), Bane NOR Eiendom (40 %) og Trondheim kommune (20 %).


Trondheim Stasjonssenter

Drammen Helsepark


Har du lest disse?

Leder: Vi er der alle møtes

Vårt viktigste bidrag er å forvalte verdier og utvikle attraktive kollektiv­knutepunkter med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud hvor folk møtes og trives. Nøkkelbegrepene er forvaltning og knutepunktutvikling.

Les mer

Kommersiell kreativitet er nøkkelen

Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan jernbanens ­eiendommer forvaltes. Det møter Bane NOR Eiendom med en markeds­orientering som allerede har spart jernbanen for store ressurser.

Les mer

Vi er profesjonelle lagspillere

Bane NOR Eiendom er ikke blitt Norges ledende knutepunkt­utvikler på egen hånd. Det er lagspillet med de lokale aktørene som skaper de store verdiene for innbyggerne.

Les mer

Sundland i Drammen: En stor og variert portefølje

Bane NOR Eiendom har en svært stor og variert portefølje over hele Norge, som forvaltes for å sikre best mulig utnyttelse av eiendommene, både strategisk og kommersielt.

Les mer

Voss: Kulturhistoriske ­eiendommer

Bane NOR Eiendom forvalter flere kultur­historiske eiendommer enn noen andre ­aktører i Norge. Vi tar vare på byggene ved å finne gode måter å bruke dem på, i tett samarbeid med både vernemyndigheter og leietakere.

Les mer

Bjørvika: Bærekraftig ­byutvikling

Bane NOR Eiendom er en sentral aktør innen bærekraftig byutvikling i Norge. Med vår unike portefølje utvikler vi boliger og næringsbygg ved sentrale knutepunkter, så flere kan velge tog og annen kollektivtransport.

Les mer