left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Styret


F.v.: Gorm Frimannslund, Helga Nes, Hans Kristian Voldstad, Ida Helliesen og Martin Mæland.


Gorm Frimannslund (styrets leder)

Styreleder siden 2017 og til daglig konsernsjef i Bane NOR. Frimannslund var tidligere direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket. Han har også hatt flere ledende stillinger i SAS og Widerøe. Frimannslund har utdanning innen transportfag, økonomi og ledelse, fra hhv. Møre og Romsdal distrikts­høyskole, Handelshøyskolen BI og Templeton College Oxford.


Helga Nes (styremedlem)

Styremedlem siden 2017. Hun er også styremedlem i Sporveien AS og daglig leder i eget konsulentfirma, VadNes AS, som driver med leder­utvikling og mentoraktiviteter. Nes var utbyggingsdirektør i Bane NOR fram til 2018. Hun har mer enn 30 års omfattende og allsidig ledererfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), bl.a. som direktør for konsernstaber og fellestjenester og medlem av konsernledelsen i Statoil. Hun er utdannet MSc i kjemi og har en MBA i strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.


Hans Kristian Voldstad (styremedlem)

Styremedlem siden 2004 (da ROM Eiendom). Han er eiendomsutvikler og -investor, og eier eiendoms- selskapet Voldstad Eiendom som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA. Voldstad har også styreverv i egne selskaper, i Schage Eiendom og har hatt verv innen idretten lokalt og nasjonalt. Han er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen.


Ida Helliesen (styremedlem)

Styremedlem siden 2017. Hun er rådgiver og har styreverv i NORTEK. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger i Hydro og som avdelings­direktør i Finansdepartementet, og har tidligere hatt styreverv i bl.a. Skagerak Energi, Norges Bank, Aker Solutions, Storebrand Bank og Statistisk Sentralbyrå. Hun har også vært leder for revisjonsutvalg i Norges Bank og Aker Solutions, regjeringsoppnevnt medlem av Økonomisk Råd for den grønlandske regjering og medlem av Finansdepartementets Strategiråd for Petroleumsfondet. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen.


Martin Mæland (styremedlem)

Styremedlem siden 2019. Han er konsulent og investor, og har flere styreverv, bl.a. i Arctic Securities og Ticon. Han leder Skattetakstnemnda for næringseiendom i Oslo kommune og var tidligere konsernsjef i OBOS i over 30 år. Mæland har vært medlem av Oslo Bystyre, og har vært medlem av og styreleder i en rekke styrer i børsnoterte, statlige, kommunale, kooperative og private selskaper, i tillegg til utvalgsmedlem i flere offentlige utredninger. Han er utdannet cand. mag. i realfag og cand.oecon (sosialøkonom).


Ledergruppen

Jon-Erik Lunøe (administrerende direktør): Begynte som administrerende direktør i 2019. Han kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, eid av OBOS. Lunøe har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Han er utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester i England, og har en mastergrad i prosjekt­ledelse fra samme sted.

Espen Wikerholmen (økonomisjef): Økonomisjef siden 2018. Han kom fra stillingen som konserncontroller i Bane NOR. Wikerholmen har lang internasjonal erfaring som økonomi- og stabsleder innen shipping, varehandel og produksjon. Han er utdannet diplomøkonom ved handelshøyskolen BI.

Jørn Seljelid (direktør strategi og forretningsutvikling): Direktør for strategi og forretningsutvikling siden 2017. Han var tidligere direktør før økonomi og finans i Bane NOR Eiendom og i ROM Eiendom. Seljelid har lang ledererfaring fra andre virksomheter og er utdannet siviløkonom ved handelshøyskolen BI.

Kristin Paus (direktør kommunikasjon): Direktør for kommunikasjon 2017–2020. Paus kom fra tilsvarende stilling i ROM Eiendom. Hun har lang ledererfaring, bl.a. som kommunikasjonsdirektør i Coop Norge og informasjonssjef i Postbanken/DNB og Telenor. Paus er utdannet siviløkonom ved Norges handels­høyskole i Bergen.

Morten Austestad (direktør utvikling): Direktør utvikling siden 2017. Han hadde tilsvarende stilling i ROM Eiendom. Austestad har lang erfaring fra finans- og eiendomsbransjen, blant annet fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen.

Morten Stray Floberghagen (direktør jernbaneeiendom): Direktør for jernbaneeiendom siden 2017. Floberghagen var tidligere direktør for verkstedutvikling og eiendomssjef i ROM Eiendom. Han drev tidligere eget eiendomsmeglerselskap og er utdannet ved BI, hvor han har studert eiendomsjuss og økonomi.

Jørn Johansen (direktør verksted og hensetting): Direktør for verksted og hensetting siden 2018. Johansen var tidligere konserndirektør Virksomhetsstyring i Bane NOR, og har hatt ulike lederstillinger i næringsliv og forvaltning. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolan i Gøteborg.

Knut Øivind Ruud Johansen (direktør stasjoner): Direktør for stasjoner siden 2017. Johansen var tidligere regiondirektør og eiendomssjef i ROM Eiendom, samt forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skade- forsikring. Han har bakgrunn fra forsvaret og er utdannet eiendomsøkonom.

Sjur Helseth (direktør fag og utvikling): Direktør for fag- og utviklings­staben siden 2019. Helseth var tidligere assisterende avdelingsdirektør, samt regionaldirektør i Strategi og samfunn i Jernbaneverket. Han har mange års ledererfaring, blant annet fra Riksantikvaren og er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekt­høgskolen i Oslo.

Tine Wenner (HR-sjef): HR-sjef siden 2017. Wenner kom fra stilling som HR-rådgiver i Bane NOR. Hun har lang erfaring fra HR-faget fra Bane NOR og fra Direktoratet for nødkommunikasjon, og er utdannet Master of Management ved Handelshøyskolen BI.

Har du lest disse?

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2020.

Les mer

Om Bane NOR Eiendom

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2020.

Les mer