left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2020aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

2020 ble året da hverdagen endret seg ­dramatisk – også på jernbanestasjonene. Våre dyktige medarbeidere fortjener honnør for hvordan de har møtt utfordringene.

Direktør Stasjoner, Knut Øivind Ruud Johansen

– 2020 ble året da hverdagen på stasjonene våre brått ble dramatisk forandret. Så for oss har korona naturlig nok vært den klart største utfordringen dette året. En ting er at trafikktallet har gått ned med 50–60 prosent. Noe annet er at dette sammen med strenge restriksjoner har rammet mange av våre leietakere på stasjonsområdene med en dramatisk svikt i omsetningen. Vi har tett kontakt med dem som driver spise­steder, puber, kiosker og andre nærings­drivende på stasjonene, og har hjulpet disse på flere ­måter – ikke minst ved å tilpasse ­individuelle løsninger som nedsatt leiepris og betalingsutsettelser.

– En annen utfordring har vært å sikre god, oppdatert informasjon til alle reisende gjennom ulike grader av restriksjoner i de forskjellige fylkene, og samtidig sørge for at hele driften ivaretar godt smittevern i alle ledd. Vi har alltid hatt gode rutiner for informasjon og renhold, men i mars i fjor ble alle disse kravene skrudd opp enormt mange hakk. Det handler om alt fra å markere sitteplasser, utplassere håndspritdispensere og innføre nye renholdsrutiner for alt fra heisknapper til håndløpere på rulletrappene – til å ha full oversikt over hvilke tiltak som gjelder i ulike områder, og informere i tråd med disse. Våre dyktige medarbeidere har vært fleksible og mange ganger kastet seg rundt for å sikre rask respons på nye tiltak og utfordringer. Mange har i tillegg løst disse utfordringene direkte fra hjemmekontoret i en helt ny arbeidshverdag, på en måte som har imponert meg.


Verkstedene våre har i 2020 samhandlet med flere nye ­aktører og hatt økt aktivitet. Samtidig har vi satt i gang et viktig og langsiktig arbeid for å utvikle våre lokasjoner fram mot 2050.

Direktør Verksteder og hensetting, Jørn Johansen

– Det er to utfordringer som har vært ekstra spennende i 2020 for oss som f­orvalter verkstedeiendommene. Det ene er de mange nye aktørene som kommer inn i ­markedet for å tilby vedlikeholdstjenester for tog, og har sine krav og forventninger når de ønsker å leie plass i våre verksteder. Det andre er det langsiktige arbeidet vi har startet ved å lage mulighetsstudier for ­hvordan våre lokasjoner skal utvikles de neste 30 årene, der vi valgte å begynne med Grorud.

2020 har vært preget av en sterk økning i aktiviteten på våre verksteder. Med de nye trafikkpakkene og de nye operatørene, kommer det også inn nye vedlikeholdsselskaper som trenger verkstedplass. På flere av de store lokasjonene skal de arbeide side ved side og dele på fasilitetene. Det stiller høye krav til vårt eieransvar, slik at vi ivaretar alle våre kunder på en god og likeverdig måte.

– Det vil skje mye i vårt marked framover, og det er viktig for oss å ivareta sektorens behov best mulig. Vi har derfor tatt grep for å møte den langsiktige utviklingen mer planmessig. I 2020 gjennomførte vi en mulighets­studie for vår 250 måls eiendom med 60 000 kvadratmeter verksted på ­Grorud, der perspektivet strekker seg 30 år fram i tid. Nå gjør vi det samme for ­Marienborg, og deretter for Lodalen og ­Sundland. Dette blir viktige masterplaner som vi sammen skal realisere bit for bit i årene som kommer.


Har du lest disse?

Kommersiell kreativitet er nøkkelen

Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan jernbanens ­eiendommer forvaltes. Det møter Bane NOR Eiendom med en markeds­orientering som allerede har spart jernbanen for store ressurser.

Les mer

Vi er profesjonelle lagspillere

Bane NOR Eiendom er ikke blitt Norges ledende knutepunkt­utvikler på egen hånd. Det er lagspillet med de lokale aktørene som skaper de store verdiene for innbyggerne.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2020.

Les mer

Bjørvika: Bærekraftig ­byutvikling

Bane NOR Eiendom er en sentral aktør innen bærekraftig byutvikling i Norge. Med vår unike portefølje utvikler vi boliger og næringsbygg ved sentrale knutepunkter, så flere kan velge tog og annen kollektivtransport.

Les mer

Sundland i Drammen: En stor og variert portefølje

Bane NOR Eiendom har en svært stor og variert portefølje over hele Norge, som forvaltes for å sikre best mulig utnyttelse av eiendommene, både strategisk og kommersielt.

Les mer

Voss: Kulturhistoriske ­eiendommer

Bane NOR Eiendom forvalter flere kultur­historiske eiendommer enn noen andre ­aktører i Norge. Vi tar vare på byggene ved å finne gode måter å bruke dem på, i tett samarbeid med både vernemyndigheter og leietakere.

Les mer